Over de stichting

Missie

“Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van theater en muziek door onder meer het creëren en uitvoeren van theatervoorstellingen voor zowel jeugd als volwassenen.”

Wij bereiken dit door:

1. Het creëren en uitvoeren van theatervoorstellingen voor zowel jeugd als volwassenen.
2. Het stimuleren, initiëren en uitvoering geven aan andere creatieve uitingen in de meest ruime zin van het woord die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de stichting.
3. Het werven van fondsen.

De stichting

“De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als nut beogende (culturele) instelling. In de zin van artikel 5b van de algemene wet inzake rijksbelasting.”

RSIN
860106524

Contactgegevens
Havikstraat 36
3514 TR Utrecht
NL14TRIO0379682133

info@dear-t.nl

Doelstelling
“Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van theater en muziek door onder meer het creëren en uitvoeren van theatervoorstellingen voor zowel jeugd als volwassenen.”

Hoofdlijnen beleidsplan
De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
1. Het creëren en uitvoeren van theatervoorstellingen voor zowel jeugd als volwassenen.
2. Het stimuleren, initiëren en uitvoering geven aan andere creatieve uitingen in de meest ruime zin van het woord die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de stichting.
3. Het werven van fondsen.

De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als nut beogende (culturele) instelling. In de zin van artikel 5b van de algemene wet inzake rijksbelasting.

ANBI

Dear T, heeft een culturele ANBI status.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan Dear T, vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

Download hier onze jaarverslagen:

2023 – Jaarverslag
2022 – Jaarverslag
2021 – Jaarverslag
2020 – Jaarverslag
2019 – Jaarverslag

2023 – Standaardformulier publicatieplicht
2022 – Standaardformulier publicatieplicht